Vatten & avlopp

Vatten & avlopp

http://IMG_08721

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp är också en stor gren inom KAMAs verksamhet. Vi åtar oss det mesta inom den grenen, såsom enskilda avlopp, saneringar av befintligs uttjänta anläggningar mm.