Skogstjänster

Skogstjänster

http://IMG_02491

Skogstjänster

Avverkning & röjning
Vi utför restaurering av betesmarker och slåtterängar, där till kommer också rensning av åkerskanter, dikeskanter mm. Detta utförs med grävmaskin, skotare och energiklipp.

Manuell avverkning
Vi erbjuder också manuellavverkning med motorsåg och röjsåg, såsom trädfällning och stubbfräsning.