Våra tjänster

KAMA Enterprenad är ett företag med bred kompetens. Vi bygger i trä, stål samt betong och egen smidesverkstad.

Husgrunder & trädgård

http://IMG_9140

Husgrunder & trädgård

Vi åtar oss hela koncept för byggnationer av grunderna för tex bostäder och maskinhallar. Där kan vi utföra projektet från avverkning av ev skog till trädgårdsplanering med stenläggningar mm.

Läs mer om husgrund & trädgård

Schakter för fiber/el

http://IMG_8642

Schakter för fiber/el

Vi utför alla förekommande schakter för Fiber och el. Detta har varit en stor del av våra arbetsuppgifter under flertal år så därför besitter vårt företag en stor erfarenhet av denna arbetsuppgift. De anställda har de utbildningar som krävs för dessa arbetsuppgifter.

Några av våra kunder är Peab, Oskarshamns Energi, Kalmar Energi och Eltel mfl.

Läs mer om schakt för fiber & el

Vatten & avlopp

http://IMG_07581

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp är också en stor gren inom KAMAs verksamhet. Vi åtar oss det mesta inom den grenen, såsom enskilda avlopp, saneringar av befintligs uttjänta anläggningar mm.

Läs mer om vatten & avlopp

Asfaltsarbete, stenläggningar & plattläggning

http://IMG_02931

Asfaltsarbete, stenläggningar & plattläggning

En stor del av vårt arbete innefattar även all form av asfaltsarbeten, där vår samarbetspartner är bla NCC. Det innefattar även stenläggningar.

Läs mer om asfaltsarbete & stenläggning

Smidesarbeten

http://IMG_14021

Smidesarbeten

Vi utför alla typer av smidesarbeten & svetsarbeten, såsom reparation av redskap till entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lantbruksmaskiner och mindre stålbyggnationer.

Läs mer om smidesarbeten

Maskinpark

http://IMG_8303%20Medel

Maskinpark

Vi arbetar med en rad olika maskiner beroende på projekt.

Läs mer om vår maskinpark

Personaluthyrning

http://IMG_9138

Personaluthyrning

Vi tillhandahåller i dag personal för bemanning inom entreprenadverksamhet och industri såsom metallindustri, sågverk och maskinförare. Viss personal bemannar även sjukvården såsom barnmorska, sjuksköterska mm.

Läs mer om vår personaluthyrning

Vinterunderhållning

http://winter-4698763_640

Vinterunderhållning

Vi utför plogning & sandning av vägar, parkeringar eller industriytor. För fastighetsägare erbjuder vi även takskottning, och ser till att det är isfritt och säkert för både fastighetsägare och förbipasserande.

Läs mer om vinterunderhållning

Skogstjänster

http://IMG_02491

Skogstjänster

Vi utför restaurering av betesmarker och slåtterängar, där till kommer också rensning av åkerskanter, dikeskanter mm. Detta utförs med grävmaskin, skotare och energiklipp.

 

Läs mer om skogstjänster

Poolarbeten

http://155C3750-1

Poolarbeten

Anläggning av pooler och poolområden ingår också i vårt utbud. Vi har också kontakter med poolleverantörer där vi kan ta fram helhetslösningar.

Läs mer om poolarbeten

Anläggning av paddockar

http://IMG_8900

Anläggning av paddockar

Vi på Kama entreprenad erbjuder allt som du behöver för att anlägga din paddock. Tillsammans tar vi fram förslag på vilken typ av paddock som passar just era behov bäst. Vi är helhetsentreprnör för din paddock, så enkelt för dig md en leverantör som tar ansvar hela vägen från ide till färdigställande.

Läs mer om paddockanläggningar

Stall, tillridning & inridning

http://IMG_06911

Stall, tillridning & inridning

En bisyssla är att vi arrenderar ett stall med 10st boxplatser och 2st lösdrifter. Där vi erbjuder inackordering med tillhörande tjänster. Det finns en stor paddock med måtten 45m x 55m med hinderpark som alla är välkomna att rida i för en mindre kostnad. Underlaget är grus som underhålls kontinuerligt.

Läs mer om tillridning & inridning