Husgrunder & trädgård

Husgrunder & trädgård

http://IMG_8666

Husgrunder & trädgård

Vi åtar oss hela koncept för byggnationer av grunderna för tex bostäder och maskinhallar. Där kan vi utföra projektet från avverkning av ev skog till trädgårdsplanering med stenläggningar mm.